HOME

Handboogsportvereniging 't Trefpunt

Cursusaanbod

1) Seniorencursus

2) Jeugdcursus

              

1) SENIOREN

betreft: Cursus Handboogsport 

Geachte geοnteresseerde,

 

U wilt een cursus handboogsport volgen. Deze cursus duurt ca. 6 weken  en zal bij voldoende belangstelling gegeven worden. Cursusavond in nader overleg voor senioren vanaf 17 jaar van 20.00 – 22.00 uur .

   

Tijdens deze cursus zullen de cursisten de eerste beginselen van het handboogschieten worden bijgebracht.

 

 

Voor dit bedrag krijgen de cursisten de beschikking over materiaal van de vereniging. Na de cursus kunnen de cursisten besluiten lid te worden van onze vereniging of te stoppen.

   

Wilt U, indien U akkoord gaat met de deelname van  aan deze cursus, onderstaande antwoordstrook ingevuld en ondertekend retourneren aan het secretariaat van onze vereniging.

 

Voor meer informatie : info@trefpunttienray.nl

 

        

          Hierbij meldt ik mij aan voor een

          Cursus Handboogsport

 

Ondergetekende:

 

Naam                :…………………………………………………………………

 

Adres                :…………………………………………………………………

 

Woonplaats      :…………………………………………………………………

 

Telefoonnr.       :…………………………………………………………………

 

Email                :………………………………………………………………….  

 

Geboortedatum:..........................................................................................

 

 

Datum              :…………………………………………..

 

 

Voor akkoord  :……………………………………….

  _____________________________________

   

2) JEUGD

betreft: Cursus Handboogsport  

 

Uw zoon of dochter heeft te kennen gegeven onze cursus handboogsport te willen volgen. Deze cursus zal gegeven worden na voldoende aanmelding en duurt ca. 6 weken  en zal gegeven worden op elke vrijdagavond, voor aspiranten tot 13 jaar van 18.30 – 19.30 uur en voor junioren vanaf 13 jaar van 19.30 – 20.30 uur.

 

De cursus start op .................................................

 

De kosten voor deze cursus dienen nader bepaalt te worden. Voor dit bedrag krijgen de cursisten de beschikking over materiaal van de vereniging. Na de cursus kunnen de cursisten besluiten lid te worden van onze vereniging of te stoppen.

 

Wilt U, indien U akkoord gaat met de deelname van Uw zoon of dochter aan deze cursus, onderstaande antwoordstrook ingevuld en ondertekend retourneren aan ιιn der trainers ,

 of persoonlijk overhandigen aan ιιn der trainers c.q instructeurs.

 

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot:  info@trefpunttienray.nl

 

        

          Cursus Handboogsport

 

Ondergetekende:

 

Naam                :…………………………………………………………………

 

Adres                :…………………………………………………………………

 

Woonplaats      :…………………………………………………………………

 

Telefoonnr.       :…………………………………………………………………

 

Email                :…………………………………………………………………

 

Geb.datum       :…………………………………………………………………

 

Gaat hiermee akkoord dat zijn/haar zoon/dochter …………………………………………..

deelneemt aan de cursus handboogsport.

 

 

Voor akkoord  :……………………………………….

                                      HOME