HOME     DEELNEMERS + UITSLAG      INFO     FOTO'S        TERUG NAAR DORPSTOERNOOI       REGLEMENT       VORIG JAAR

 

 HANDBOOGDORPSTOERNOOI

Handboogsportvereniging 't Trefpunt Tienray

 

            REGLEMENT

    

       Het toernooi bestaat uit een aantal voorrondes, waar­van de beste 8 teams zich kwalificeren voor de

       finale op zondagmiddag , aanvang 17.00 uur.

    

1)    Deelnemers dienen minimaal de leeftijd te hebben van 13 jaar.

2)    Een team bestaat uit 4 personen, welke alleen voor het betreffende team uit mogen komen en waarvan een of meerdere personen een sociale of

 economische band met Tienray hebben.

3)    Elk team wijst een teamcaptain aan, welke als aanspreekpunt zal fungeren namens het team.

4)    Leden van ‘t Trefpunt en NHB zijn uitgesloten van deelname.

5)    Er wordt geschoten met allen dezelfde handbogen en pijlen van ’t Trefpunt. Type boog : Shoot trough.

       Dit alles alléén onder begeleiding van een Trefpunt-instructeur. (Wijziging 2016)

6)    Veiligheids-aanwijzigingen van de Trefpunt-instructeur dienen onmid­dellijk opge­volgd te worden, anders volgt meteen diskwalificatie van het team.

7)    Er wordt Bare-Bow geschoten, d.w.z. zonder vizier en verdere hulp­middelen.

8)    De doelen staan opgesteld op een afstand van 18 meter met een 80 cm blazoen.

9)    De wedstrijd wordt verschoten over 15 tellende pijlen met 5 proefpij­len vooraf.

10)  Men dient minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

11)  Bij een defect aan de boog wordt na vernieuwing of reparatie, de wedstrijd vervolgt met 1 proefpijl.

       Bij een pijldefect, ontvangt men een andere pijl en dient men de wedstrijd zónder proefpijl voort te zetten.

FINALE

12)  De 8 beste teams van de voorrondes gaan over naar de finale welke op Zondagmiddag om 17.00 uur begint. Na afloop van de wedstrijd volgt direct de prijsuit­reiking.

       De volgorde bij gelijke stand wordt bepaald door de meeste 10, 9, 8, 7 enz. tellen. (Gewijz 01-11-05)

       De deelnemende teams aan de finale zullen, voor zover niet aanwezig, tussen 16.00 en 16.30 uur telefonisch worden benaderd via de teamcap­tain.

13)  De teams in de finale dienen uit minimaal 3 dezelfde schutters te bestaan als in de voorronde.

14)  De eindstrijd beginnende met 2 proefpijlen wordt verschoten volgens een “KNOCK OUT”-systeem (team tegen team), bestaande uit een kwart-, halve en uiteinde­lijk de finale van elk 5 pijlen.

       De baan-indeling vindt plaats vlgs. de reglementen van de NHB.

       Bij gelijke stand: “SHOOT-OFF” (afkamp) van elk 1 pijl per schutter.

ALGEMEEN

15) Het inschrijfgeld bedraagt € 1,25 per deelnemer, wat bij de aanmelding betaalt dient te worden.

16)  Voor zover niet anders aangegeven en waar van toepassing, zijn de schietreglementen van de Neder­landse Handboog Bond van kracht.

17)  Ieder team is zelf verantwoordelijk voor een juiste puntentelling.

18)  Waarin dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur HBSV ‘t Trefpunt.

      

‘t Trefpunt biedt gelegenheid voor te oefenen, zie programma.

Handboogsport…..., niet geschoten is altijd mis...!!!

 

Extra persoonlijke wedstrijd !!!!!

Op zondagmiddag ca 16.00 uur wordt er een persoonlijke wedstrijd georganiseerd. Het zal een afvalwedstrijd zijn over 5 pijlen. Iedereen kan meedoen en meteen al bij de eerste pijl vallen die schutters af welke het blazoen niet geraakt hebben. Bij het volgende schot vallen diegene af welke een 2 of minder hebben geschoten. Bij de volgende pijlen vallen steeds diegene af welke gelijk of minder hebben geschoten als respectievelijk 4, 6 en 8. Voldoet na een ronde niemand aan de voorwaarden, dan wordt de ronde herhaalt. Zijn er na de laatste ronde nog meer als 1 schutter over, dan volgt er maximaal 5x een shoof-off waarbij de winnaar minimaal een 10 dient te schieten. Bij de laatste shoot-off is de hoogste score of beste pijl bepalend voor de eindoverwinning.

Deelname aan de persoonlijke wedstrijd is gratis.

Het kan een leuke wedstrijd worden….!!!!!!

PRIVACY:              Deelnemers gaan accoord met publicatie van uitslagen en foto's

‘t Trefpunt biedt gelegenheid voor te oefenen.

Handboogschieten..., keigaaf...!!!

HOME     DEELNEMERS + UITSLAG      INFO     FOTO'S        TERUG NAAR DORPSTOERNOOI       REGLEMENT       VORIG JAAR